ÇEVRE KALİTESİ ve RİSK ANALİZİ: TÜRKİYE’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ve SAĞLIK İLİŞKİSİ

Ön Kapak
Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, 12 Ara 2019 - 76 sayfa

İnsanlık, endüstri devriminden sonra paranın sağlığa fayda sağlayamayacağının, umudu korumayacağının ve gelecek nesillere kirlilik başta olmak üzere pek çok sorunu bırakacağının farkına varmıştır. Mutluluk indeksine bakıldığında en zengin ülke en mutlu ülke değildir. En fakir ülke de en mutsuz ülke değildir. Temiz bir havanın solunduğu, mutlu çalışılan bir iş imkânı sunulan, musluklarından temiz ve güvenli suyun aktığı ve insanların çocuklarının da temiz sürdürülebilir bir çevrede yaşayacağından emin

oldukları bir durumda sanırım herkes mutlu olacaktır. Son 10 yıldır yoğun olarak çalıştığım ve özellikle Adana, Çanakkale, Hatay ve Niğde illeri konusunda yoğunlaştığım çalışmaların detaylıca verildiği bu kitap umarım ki çevre kalitesinin sürdürülebilir gelişmede ön şart olduğunun ortaya konmasında bir rol üstlenir. Son 6 yıldır sorumlu olduğum ‘Çevresel Etki Değerlendirme’ ve ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü’ dersleri bana oldukça yarar sağladı. Yıllardır katıldığım gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok bilimsel toplantı beni bu noktaya getirdi. Hayatım boyunca gün geçtikçe daha sıklıkla dile getirilen “küresel iklim değişikliği”nin medeniyeti tehdit ettiğinin

farkına vardım. Bu yüzden kitabın başlangıcına “Çevre Sorunları” yumağı şeklini koymayı uygun gördüm. Beraberce yayınlarımızı yaptığımız Prof. Dr. Emine Erman Kara (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi), Doç. Dr. Ertan Kara (Çukurova Üniversitesi), Prof. Dr. İsmet Uysal’a (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) teşekkür ederim. 2011 yılında YÖK bursu ile yurtdışında araştırma imkânını

sunan ve 3 ay boyunca Fin Çevre Enstitüsü (SYKE)’nde Profesör Timo Huttula ile çalışmamı mümkün kılan Yüksek Öğretim kurulu’na müteşekkirim. Başta Çanakkale Devlet Hastanesi olmak üzere veri sağlamada yardımcı olan herkese, Niğde Sağlık İl Müdürlüğü ve Niğde’deki Özel Hastaneler ile Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne teşekkür ederim. Veri tabanını

kullanmama izin veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (mülga) Elektrik İşleri Etüt İdaresi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan eşim Şükran ve oğlum Mehmet Emin’e ithafen yazdığım bu eserin çevre sorunlarının zararlarının azaltılmasında okuyuculara yararlı olacağına inanıyorum. Kitabın baskısı sırasında göstermiş oldukları azami gayretten dolayı Rating Academy (başta Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet Şahin olmak üzere) çalışanlarına da teşekkürü bir borç bilirim.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2019)

1972’de memur bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Çankırı’da tamamladı. 1989’da Çankırı Lisesi’ni bitirdikten sonra 1994 yılında Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü ikincilikle bitirdi. 1995’de Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı bursluluk sınavını kazandı ve 1996-1998 yılları arasında New Mexico Eyalet Üniversitesi (Las Cruces, ABD) ve 1998-2002 Worcester Polytechnic Institute (ABD)’nde sırasıyla Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. 2001-2002 akademik yılında Becker College (Worcester, Massachusetts, ABD)’de Çevre Bilimleri dersini okuttu. 2002-2006 arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev aldı. 2004-2005 arasında askerliğini Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’nda tamamladı. 2006 yılından beri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde görevlidir. 2013 yılında doçentlik unvanını almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.


Kaynakça bilgileri