Çok kültürlü ortamlarda halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve yönetim

Ön Kapak
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005 - 241 sayfa
0 Eleştiriler
İÇİNDEKİLER
Önsöz i-ii
Giriş iii-ix
Dr. Pınar ERASLAN YAYINOĞLU
1 Çok Kültürlü Ortamlarda Karşılaşılan İletişim ve Kültür Engelleri 1-26
Dr. Filiz SUSAR
2 Global İşletmelerde Kurum Kimliği ve Kurumsal Marka 27-57
Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
3 Kültürlerarası Yönetim ve Liderlik 59-81
Dr. Mine SARAN
4 Çok Uluslu İşletmelerde Stratejik Planlama Sürecinde Halkla İlişkilerin Rolü 83-98
Emel GÜLER YILMAZ
5 Çok Uluslu İşletmelerde Krizler ve Stratejik İletişim Hataları 99-127
Dr. Ebru GÜZELCİK URAL
6 Çok Uluslu İşletmelerde İzlenim Yönetimi ve Kurumsal İmaj Oluşumuna Katkısı 129-169
Dr. Gözde YILMAZ
7 Çok Uluslu İşletmelerde Şebeke Tipi Organizasyonun Halkla İlişkiler Birimlerine Uygulanması 171-201
Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
8 Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler 203-237
Dr. Ebru GÜZELCİKURAL
Katkıda Bulunanlar Hakkında 239-241

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri