İyi ve doğru yazma msûlleri, 1. cilt

Ön Kapak
Millî Kültür Yayınları, 1962
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

KELİMELERİN GRAMER MÂNALARI
3
h yapı hususiyetlerine göre kelime nevileri
37
cümlenin esas ve yardımcı unsurları cümle nevileri
45

4 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri