28 teşrinievvel 1927 umumî nüfus tahriri: Vilayet, kaza, şehir ve koyler itibariyle Turkiye nüfusu

Ön Kapak
Türk ocakları merkez heyeti matbaası, 1928 - 33 sayfa

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri