Alexiad: Anadolu'da ve Balkan Yarımadası'nda İmparator Alexios Komnenos dönemi'nin tarihi

Ön Kapak
İnkilâp Kitabevi, 1996 - 568 sayfa
Bu kitap, İmparator Alexios Komnenos'un çağına göre olağanüstü eğitimli ve bilgili kızı Anna Komnena, akıp giden Zaman'a karşı bir yengi anıtı dikmek için yazmış. Türk, Bizans, Haçlılar tarihlerinin kesişme dönemini (1071-1118) anlatmaya girişirken, öncelikli amacını, İmparator babasının başarılarını çağlar ötesine duyurmak olduğunu saklamıyor. Kitapta, adından başlayarak, "Alexios"un Destanı" niteliğinin, aşırı abartmalarla ve yan tutuculukla, bile bile yaratıldığı, hatta asıl amacın bu olduğu, doğru. Yine de, yapıt, ölçülmez değer taşıyor. Çünkü Anna, dönemin olaylarını, entrikalarını, savaşlarını, ünlü kişilerini, İstanbul'daki sarayı ve oradaki yaşantıyı, zamanın toplumsal kurumlarını geleneklerini anlatıyor; sık sık, önemli kişilerin ayrıntlıı portresini büyük başarı ile çiziyor; o dönemdeki İstanbul üzerine yapıtının pek çok yerinde bize bilgi veriyor; bu arada özellikle, Emir Çaka'nın öyküsünü, Ortodoks kilisesinin sapık saydığı Bogomil tarikatının önderi Basileios'un İstanbul'da Dikilitaş dibinde dir diri yakılmasını, Haçlıların Anadolu'dan geçişini, Türkler'le yapılan savaşları, Büyük Selçuklu Sultanlığı ile anadolu Selçuklu'ları arasındaki ilişkileri, sürtüşmeleri, çatışmaları, çok ayrıntılı olarak anlatıyor. Bunlar bakımından ve daha nice konu bakımından, yapıtı, ya en ayrıntılı bilgi veren kaynaktır ya da tek kaynaktır.

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri