Antik Anadolu: Anadolu'daki Yunan Kolonileri, Antik Anadolu'da Roma Eyaletleri, Antik Hitit Kentleri, Hattusas, Hitit Imparatorlugu, Hititler

Ön Kapak
General Books LLC, 2011 - 54 sayfa
0 Eleştiriler
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 52. B l mler: Anadolu'daki Yunan kolonileri, Antik Anadolu'da Roma eyaletleri, Antik Hitit kentleri, Hattu?a?, Hitit ?mparatorlu?u, Hititler, Pergamon, Selevkos ?mparatorlu?u, Urartular, Asya, Pergamon Krall, Arzava, Luvi dili, Galatlar, Kade? Antla?mas?, Alacah y k, Ali?ar H y, Hitit dili, Yaz?l?kaya, Karatepe, Kadirli, len Galyal?, Bergama M zesi, Knidos, Ermeni Krall, Hatti, Kade? Sava, Yak?n Do?u Kavimler G M. 1900, K ltepe, A kl? H y k, ?nand?k vazosu, Korupedyon Muharebesi, Halikarnassos, Hitit G ne? Kursu, Mavera nnehir, Arslantepe H y, Alt?ntepe, Bo?azkale, II. Attalos, Urartuca, Deniz Kavimleri, Kyzikos, Karabel Ge idi, Seleukia, Bergama Zeus Suna, Nakrasa, Likaonya, Panyum Sava, Acemh y k, Tuvana Krall, Beycesultan, I. Hattu?ili, Kargam, Alabanda, Tabal, Sarissa, Lysimakhos, Ankuwa, Eflatunp?nar, Limantepe, Ye?ilova H y, Arinna, ?mamkulu An?t?, Thyateira, Zalpa, Ankyra Muharebesi, Tebai, Apama, Eforos, Sillyon, Tieion, Panku?, Azzi, Assuva. Al?nt?: Urartular, Ba?kenti Tu?pa (Van) idi. Urartu Devleti en g l d neminde (M 8.-7. y zy?l), g n m zdeki Do?u Anadolu, Kuzeybat? ?ran, Irak'?n k k bir b l m ile kuzeyde Aras Vadisi'ne egemendi. Devletin ba?kenti Do?u Anadolu'da Van G l 'n n do?u k?y?s?nda yer almaktayd?; daha ge d nemlerdeki ad?yla 'Tosp', Urartucadaki 'Tu?pa'ya dayanmaktad?r. Van G l denizden 1625 metre y ksekte olup Urmiye G l 'nden 336 metre daha yukar?da yer almaktad?r. 3400 ve 5000 km 'yi bulan alanlar?yla her iki g lde Anadolu-?ran b lgesinin en b y k g lleridir. "Deniz" olarak da de?erlendirilirler. Asurlar (A?urlar, eski Asurlar)'?n co?rafi metinlerinde Van G l 'nden "Nairi'nin Yukar? Denizi," Urmiye G l 'ndense "Nairi'nin A?a Denizi" olarak s z edilir. Bug n dahi Urumiye G l 'n n Fars a's? "Derye a" yani "K k Deniz" anlam?ndadir. Urartu yerle?im b lgesinin s?n?rlar?n?, bat?da Karasu-F?rat, kuzeyde Kuzey Ermenistan da?lar?, do?uda ?ran Azerbaycan'?ndaki Savalan Da?lar...

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri