Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama

Ön Kapak
Asil Yayın Dağıtım, 2004 - 388 sayfa
1 Eleştiri

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Kullanıcı Değerlendirmesi - Uygunsuz olarak işaretle

Kitap hakkında genel intiba olumlu ve kayank eser niteliğinde

Kaynakça bilgileri