Burdur, Acıgöl depresyonları ve Tefenni ovasının fizikı̂ coğrafyası

Ön Kapak
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1978 - 126 sayfa
0 Eleştiriler
İÇİNDEKİLER
Giriş 1
13
Sühunet şartları 14
Yağışlar 18
Rüzgâr yön ve hızları 21
Nisbî nem ve ekivalan sıcaklık 24
Bulutluluk ve sisli günler 28
Buharlaşma, evapotranspriasyon, su
bilançosu ve yağış müessiriyeti 29
Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikler 37
Jeolojik Özellikler 37
Jeomorfolojik Özellikler 44
Burdur depresyonu 44
Acıgöl depresyonu 60
Tefenni ovası 63
Burdur-Acıgöl Depresyonları
çevresindeki yüksek kısımlar 68
İzellikîer 71
Göller 71
Akarsular 76
ve Vejetasyon Özellikleri 81
Topraklar 81
Vejetasyon 84
Sonuç 85
Bibliografya 87
105.

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Giriş
1
Klimatik özellikler
13
Jeolojik ve Jeomorfolojik özellikler
37

4 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri