Chp Parti Meclisi Üyeleri: Kemal Kiliēdaroglu, Zülfü Livaneli, Kemal Anadol, Birgül Ayman Güler, Emre Kongar, Turhan Feyzioglu

Ön Kapak
General Books, 2011 - 40 sayfa
0 Eleştiriler
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 39. B l mler: Kemal K?l daro?lu, Z lf Livaneli, Kemal Anadol, Birg l Ayman G ler, Emre Kongar, Turhan Feyzio?lu, Murat Karayal n, Nihat Erim, ?ahnaz ak?ralp, Enver Aysever, Cahit Kayra, Bedri Baykam, Turan G ne?, Ferit Melen, S?rr? Atalay, ?evket Ra?it Hatipo?lu, Umut Oran, Co?kun K?rca, Aykut Oray, Enver Ziya Karal, Fethi elikba?, Orhan Birgit, Ercan Karaka?, Mustafa Ok, Selim Rauf Sarper, Y ksel akmur, Muammer Aksoy, Necla Pur, Mustafa kr Ko, Cemal Re?it Ey bo?lu, Esfender Korkmaz, Berhan ?im?ek, Ziya Halis, C n n Aritman, Muharrem ?nce, Nesrin Baytok, Cahit Karaka?, Erman Kunter, Faruk Demir, Orhan ztrak, Kemal Demir, Mehmet Tomanbay, S leyman elebi, Mehmet Mo?ultay, Fikri Sa?lar, Mustafa Necdet U?ur, Faruk Lo?o?lu, ?lhami Sancar, Mehmet Hilmi ?ncesulu, Mehmet Sevigen, Osman Co?kuno?lu, Yakup Kepenek, Nazl? Eray, zlem er io?lu, ?hsan Topalo?lu, Suphi Baykam, Necla Arat, Mustafa kr Elekda?, Abd lkadir Ate?, ?smail Hakk? Birler, Nurettin S zen, Osman ?efik ?nan, Hasan Fehmi Alpaslan, H?fz? O?uz Bekata, Kemal Nebio?lu, Sabri Erg l, Mehmet Emin Paks t, Enis T t nc, Alev Co?kun, Cihat Baban, Mustafa ?stemihan Talay, Hasan Ferda G ley, Arif H dai Oral, Mehmet Seyfi Oktay, Mehmet Suphi Batur, Halil ulhao?lu, Ali ?hsan G, Nihad Matkap, Besim st nel, ?brahim ktem, Ahmet Bahir Ersoy, N vit Yetkin, Orhan Kabibay, ?rfan G rp?nar, Kemali Bayaz?t, Y?lmaz Alpaslan, ?brahim Saffet Omay, Ahmet Durako?lu, Mehmet Sedat umral?, Hasan Akyol, Metin ?ahin, Muammer Erten, ?lyas Se kin, Mahmut T rkmeno?lu, Cemil Sait Barlas, nay Alpago, Muhammed R?za Yal nkaya, Atilla Kart, Fikret G ndo?an, Bayram Meral, Hayrettin Uysal, Hasan Gemici, Tahsin Bekir Balta, Dervi? G nday, Ensar t, ?brahim Tez, Rasim ak?r, Mehmet Nebil Oktay, B lent Hasan Tanla, Sel uk Erverdi, Ali Arslan, Ya?ar A?y z, Lebit Yurdo?lu, Mustafa Gazalc?, Aysel Baykal. Al?nt?: Kemal K?l daro?lu (d. 17 Aral?k 1948; Ball?ca, Naz?miye, Tunceli), T rk siyaset i ve b r...

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri