Cumhuriyet döneminde Türk mizahı: "düzyazı."

Ön Kapak
Aziz Nesin
Akbaba Yayınları, 1973 - 480 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Bu kitabın nasıl yazıldığına değgin açıklama
7
Mizah Gülmece
15
Hüseyin Belımi Gürpınar
65

38 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri