Dubrovnik (Ragusa): A Classic City-state

Ön Kapak
Seminar Press, 1972 - 710 sayfa
Byen og bystaten Dubrovniks historie fra forhistorisk tid til 1918

Kitabın içinden

İçindekiler

The Site and Situation of Dubrovnik
9
Population
15
Economic Development up to 1939
25
Telif Hakkı

56 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri