E-sağlık ; bilişim teknolojileri perspektifinden ilaç ve pazarlama teknikleri: Dünya ve Avrupa birliği kapsamında yasal düzenlemeler

Ön Kapak
Filiz kitabevi, 2004 - 263 sayfa
0 Eleştiriler

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri