Ehemmiyetsiz bir kadın

Ön Kapak
Millî Eğitim Basımevi, 1965

Kaynakça bilgileri