Elektronik gelişmeler ışığında araştırma kütüphaneleri: 24-26 ekim 2002 Bolu : bildiriler

Ön Kapak
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2002 - 95 sayfa
0 Eleştiriler

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri