Farmakoloji: Eczacilik, FDA, Farmakologlar, Farmakoloji Taslaklari, Farmakolojik Ajanlar, Farmasötik Kimya, Ilaçlar, Enzim Inhibitörü, Ekstazi

Ön Kapak
General Books, 2011 - 52 sayfa
0 Eleştiriler
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 50. B l mler: Eczac?l?k, FDA, Farmakologlar, Farmakoloji taslaklar?, Farmakolojik ajanlar, Farmas tik kimya, ?la lar, Enzim inhibit r, Ekstazi, Majistral ?la, Gebelik kategorisi, Gabapentin, Agnucaston, Resveratrol, Sildenafil, Kindi, Klorpromazin, Fitoterapi, Meskalin, Galen, Alka-Seltzer, ATryn, Antipsikotik, Farmakokinetik, Striknin, Sorbitol, Lesitin, Serotonin, Dezenfeksiyon, Efedrin, Etanercept, Lipit d r c ila, Fluoksetin, Farmakodinami, Sulbutiamine, strojen, Pfizer, Metilfenidat, Pantotenik asit, Barbit rat, Biyoyararlan?m, Dapsone, Farmakognozi, Crack, Antienflamatuvar, Kinin, Yan etki, Kapsaisin, Farmakogenetik, Gamma aminob tirik asit, Ondansetron, PUGNAc, Uyar?c?, T rk Eczac?lar? Birli?i, Gramisidin, T rk ?la Rehberi, Hastane eczac?l, Louis Ignarro, Antidepresan, Fensiklidin, Hal sinojen, Mirtazapin, Vazodilat r, Di retik, Biyolojik yar? m r, ?lk ge i? etkisi, Memantin, Kortikoit, Tedavi maddelerinin yasal d zenlemesi, Gripin, Sanofi-Aventis, Antagonist, Serum fizyolojik, Charles Ernest Overton, Antikoag lan, Pankreatin, Kelp, Eczane eczac?l, Oxycodone, Antihipertansif, Aktar, Bal?k ya, Akarisit, Antiemetik, Metamizol, Neostigmin, Farmas tik teknoloji, Pirazolon, Bakterisid, Antimitotik, Curare, Farmasotik botanik, Antiviral ila, Takrolimus, Kodeks, Bleomisin, Anti-romatikler, Antianjinal, Monoamin oksidaz etkinli?ini, Antipiretik analjezik, Kinidin, Antimisin, Anksiyolitik, Museu da Farm cia, Kozmetoloji, Daptomisin, Antidiyabetik, Eczane teknisyeni, Dekonjestan, Antihelmintik, Antifungaller, IMOD, Klorsiklizin, Tein, Sakinle?tirici, Uygulama yolu, nc l ila, Refl r, Bronkodilat r, Ast?m ila lar?, ?spen iyari. Al?nt?: Enzim inhibit r, bir enzime ba?lanan ve onun etkinli?ini azaltan bir molek ld r. Bir enzimin aktivitesini engellemek, bir patojeni ld rebildi?i veya bir metabolik dengesizli?i d zeltebildi?i i in, o?u ila asl?nda birer enzim inhibit r d r. Ayr?ca herbisit ve pestisit olarak da kullan...

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri