Geç kalmış kitap: 1940'lı yıllarda Anadolu köylerinde araştırmalar ve yaşadığım çevreden izlenimler

Ön Kapak
Sistem Yayıncılık, 1999 - 279 sayfa
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri