Guide des plaies: du pansement à la chirurgie

Ön Kapak
John Libbey Eurotext, 2003 - 253 sayfa

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Suture cutanée
21
Lambeaux
35
Cicatrisation pathologique
51
Soins de plaies
67
Pression négative
87
Apithérapie
103
Prise en charge de la douleur
113
Plaies balistiques
129
Guy Magalon
143
Ulcères artériels
169
Philippe Berbis
191
Plaies et stomies
213
Sinus de plaie
231
Lésions iatrogènes
249
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri