IV Uluslararası Tu?rk Dili Kurultayı bildirileri: 24-29 Eylu?l 2000, 1. cilt

Ön Kapak
Türk Dil Kurumu, 2007 - 2112 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri