I. Uluslararası İslam Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu: “Yunus Emre”

Ön Kapak
Ensar Neşriyat, 5 Oca 2022

İslam kültür ve medeniyet hayatının temel taşlarından biri olan Yunus Emre, irfanî hakikatleri edebî üslup içinde ve arı duru bir Türkçe ile seslendiren gönül insanıdır. Yunus bu özelliğiyle İslam’ın Anadolu topraklarında yerleşmesinde ve yeşermesinde; milletimizin ayak bastığı coğrafyalarda kıvam kazanmasında önemli rol oynamıştır. “Ümmî-i kâmil” bir zât olan Yunus Emre, bir halk şairi değil, gerçek manada hak ve hakikat şairidir ve özellikle bu yönüyle Türk milletinin ortak âvazı olmuştur. Tüm bunlarla birlikte Yunus’u hem çağında hem de sonraki çağlarda önemli kılan en önemli özelliği, sevgiyi duygu, düşünce ve hayatının merkezine almasıdır. Hayata hırslar ve menfaatlerle yaklaşan insana dünyevî varlıklardan ferâğâti ve onlara karşı istiğnayı; bunlardan hareketle de gücü ve maddî varlığı biriktirmekten ziyade onlardan vazgeçmeyi ve onları paylaşmayı öğütlemiştir. Bu sayede ölçülü ve âhenkli bir Müslüman hayatı ortaya çıkarmayı düşünmüştür. Bu hassasiyetlerle tertip ettiği sevgi çağlayanı mısraları, çağrısının ulaştığı her insanı aşkla tanıştırdı. Yunus’un sesi çağları aştı ve mısralarıyla bu çağın da aşk hocası, muhabbet rehberi ve sevgi elçisi oldu.

Elinizdeki bu çalışma, hem Hakk’a hem de doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe, bu değerlerin hâkim olduğu bir dünyaya ulaşmak konusunda yol gösteren Yunus Emre’yi daha yakından tanımaya mütevazı bir katkı amacı taşımaktadır. Çağlar arası seyahat eden Yunus’a Kocaeli’den bir köprü kurmaktır. Vefatının 700. Yıldönümüne tekabül eden ve Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre Yılı” ilan edilen 2021’e küçük bir not düşmektir.


 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
Bölüm 8
Bölüm 19
Bölüm 20
Bölüm 21
Bölüm 22
Bölüm 23
Bölüm 24
Bölüm 25
Bölüm 26

Bölüm 9
Bölüm 10
Bölüm 11
Bölüm 12
Bölüm 13
Bölüm 14
Bölüm 15
Bölüm 16
Bölüm 17
Bölüm 18
Bölüm 27
Bölüm 28
Bölüm 29
Bölüm 30
Bölüm 31
Bölüm 32
Bölüm 33
Bölüm 34
Bölüm 35
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri