Karşılıklı ticaret sistemi (countertrade): dünyadaki ve Türkiye'deki uygulaması

Ön Kapak
Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1987 - 343 sayfa
0 Eleştiriler

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

ÇUŞlerin Pazarlama Kanallarından Yararlarının
111
İhracatta Çoklu Döviz Kuru Uygulamasını İkâme Etme
114
Yerel Yönetimlerin ve Kamu İşletmelerinin Bütçelerinden Fon Ayırmadan İthalat Yapabilmelerini Sağlama
115
Diğer Olumlu Etkiler ı16
116
Olumsuz Etkiler
118
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KTS UYGULAMASI
123
A AMERİKA
128
Meksika
132
ASYA
151
Malezya
155
Hindistan
158
Güney Kore
163
İran
165
Suudi Arabistan İ 68
168
Irak
172
Tayland
174

Arjantin
134
Venezuella
136
Kolombiya
138
Ekvator
139
Uruguay
140
Peru 14i 10 Honduras
141
Karayip Ülkeleri
142
B AFRİKA
143
Cezayir
144
Tunus
145
Nijerya
146
Gana
147
Tanzanya
148
Zimbabwe
149
Zaire
150
Sri Lanka
175
Filipinler
176
Bangladeş
177
Pakistan 178
178
Buraa 179
179
Ürdün
180
AVRUPA
181
İspanya
183
Yugoslavya
185
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE KTS UYGULAMASI
187
A AMERİKA
189
AVRUPA
205
MERKEZi PLANLI EKONOMİLERDE
215
Amerika Birleşik Devletleri 189
294

Kaynakça bilgileri