Kayı 7: Kutsal İttifaka Karşı

Ön Kapak
Timaş Tarih, 30 Eyl 2015 - 296 sayfa
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır
Yıllardır birçok tarihçi yetiştiren ve yaptığı televizyon programlarıyla tarihi yediden yetmişe herkese sevdiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, tamamen ilmî kaynaklardan beslenerek her yaştan tarihseverin kolaylıkla okuyup anlayabileceği bir üslupla KAYI dizisini yazmış ve tarihimizi sıkıştığı bu alandan kurtarmıştır. Ahmet Şimşirgil adaletiyle kalpleri kazanan; yiğitliği, cesareti ve mertliğiyle dosta güven, düşmana korku salan; üç çağa damgasını vurmuş, üç kıtaya yayılmış Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin hikâyesine KAYI VII: Felaketler ve İsyanlar Çağı kitabıyla devam ediyor. Bu eserde, II. Süleyman’dan II. Ahmed’e, II. Mustafa’dan III. Ahmed ve I. Mahmud’a kadar birçok padişahın; Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa’dan Yeğen Osman Paşa’ya; Kadı Ali Paşa’dan Şeyhülislam Feyzullah Efendi’ye; Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’dan İbrahim Müteferrika’ya; Humbaracı Ahmed Ağa'dan Baltacı Mehmed Paşa'ya kadar birçok devlet adamının; Lâle Devri’nden Patrona Halil İsyanı’na, büyük İstanbul depreminden binlerce binanın yok olmasına sebebiyet veren İstanbul yangınlarıına kadar birçok olayın Osmanlı İmparatorluğu’nu nasıl etkilediğini yine nefesinizi tutarak okuyacaksınız…
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2015)

1959’da Boyabat’ta doğdu. 1978’de girdiği Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1982’de mezun oldu. 1990’da “Osmanlı Taşra Teşkilatı’nda Tokat (1455- 1574)” isimli çalışmasıyla Tarih Doktoru unvanını aldı. 1997’de “Uyvar’ın Osmanlılar Tarafından Fethi ve İdaresi” isimli takdim teziyle Doçent oldu. 2003’te Profesör kadrosuna atanan Şimşirgil’in Osmanlı şehir tarihi, siyasi hayatı ve teşkilatı ile ilgili eserleri ve çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda ilmî makalesi bulunmaktadır. Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanıdır.

Kaynakça bilgileri