Kayseri Râşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça, Arabça yazmalar kataloğu, 1-2. ciltler

Ön Kapak
Mektebe Yayınları, 1995 - 689 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri