Kimlik, Kültür ve değişim sürecinde Osmanlı'dan günümüze kürtler uluslararası sempozyumu: 6-8 Eylül 2012, Bingöl

Ön Kapak
M. Cengiz Yıldız
Bingöl Üniversitesi Yayınları, 2013 - 883 sayfa
Bingöl Üniversitesi tarafından organize edilen ve 6-8 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kimlik, Kültür ve Değişim Sürecinde Osmanlıd̀an Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu'nun bildiri kitabı yayımlandı. 57 makaleden oluşan kitapta Tarih, Dil ve Edebiyat, Sosyal Hayat, Kimlik, Siyaset, Kürt Meselesi ve Çözümü gibi konu başlıkları yer alıyor. Sempozyumda sunulan tebliğlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış, bilimsel nitelikli ve özgün olmasına özen gösterilmesi de sempozyumda dikkat çeken önemli hususlardan biri olarak göze çarpıyor.

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri