Matematiksel iktisadın temel yöntemleri

Ön Kapak
Verso Yayıncılık, 1990 - 754 sayfa
0 Eleştiriler

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri