Migros Ticaret AŞ. Stratejik Analiz

Ön Kapak
Sezai Kaya

SWOT, PEST, VRİO analizleri, finansal performans... Sektörel değerlendirme, rakiplerin durumu, Türkiye ekonomisi

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
1
Mağaza sayısı
2
Hâsılatlar
3
Metrekare hâsılat
4
Sosyal medya performansları
5
Cari oranlar
6
Asit test oranları
7
Alacak devir hızı oranları
8
Yabancı kaynaktoplam aktif oranları
13
Yabancı kaynak öz kaynak oranları
14
Net kar marjı oranları
15
Brüt kar marjı oranları
17
Büyüme oranları
18
Öz sermayenin kazanma oranları
19
VRIO analizi
24
HARİCİ ÇEVRE ANALİZİ
25

Borç devir hızı oranları
9
Stok devir hızı oranları
10
Aktif devir hızı oranları
11
Mağaza sayısı ve cirolar
27
KAYNAKLAR
34

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri