Mimari Tarzlar: Art Nouveau, Barok Mimari, Bauhaus, Bizans Mimarisi, Dekonstrüktivizm, Eklektik Mimari, Gotik Mimari, Hoysala Mimarisi

Ön Kapak
General Books, 2011 - 56 sayfa
0 Eleştiriler
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 54. B l mler: Art Nouveau, Barok mimari, Bauhaus, Bizans mimarisi, Dekonstr ktivizm, Eklektik mimari, Gotik mimari, Hoysala mimarisi, Romanesk mimarisi, Santiago Calatrava, Jacques Derrida, Beyaz Kent, San Miniato al Monte, Zaha Hadid, Vitra Design Museum, Aziz Petrus Bazilikas, Rem Koolhaas, Uluslararas slup, Nazi mimarisi, CCTV Genel Merkezi, Walt Disney Concert Hall, Daniel Libeskind, Guggenheim M zesi Bilbao, Berlin Yahudi M zesi, Peter Eisenman, Dans Eden Ev, Coop Himmelb(l)au, Weisman Art Museum, Seattle Merkez K t phanesi, Jay Pritzker Pavyonu, Avaz Twist Tower, Vlado Miluni, Wexner Center for the Arts, Cavalli-Franchetti Saray, Bernard Tschumi, Ekspresyonist mimarl k, Iturbide Saray, Phaeno Bilim Merkezi, Barok yap listesi, Mark Wigley, IAC Binas, Walter Gropius, Turning Torso, Imperial War Museum North, Stata Merkezi, Rosenthal a da Sanatlar Merkezi, Parc de la Villette, Gordon Matta-Clark, Toledo Katedrali, Akron Art Museum, K pr Pavyonu, Veba s tunu, Eklektisizm, Fa ist mimarisi, Gehry Tower, P rizm, Krzywy Domek, Ufa-Kristallpalast, Rasyonalizm, Manuelin, Malzemelere d r stl k, ennake ava tap na, Hoysale vara Tap na . Al nt: Dekonstr ktivizm ya da yap sal analiz, 1980'lerin sonlar nda ortaya kan bir postmodern mimari ak m d r. Yap n n birimlerinin par alanmas fikrine dayanan bu ak m, yap lar n y zeylerinde veya cephelerinde, mimarinin baz elemanlar n yamultmaya ve kayd rmaya hizmet eden yap ve mahfaza gibi d z izgili olmayan ekilleri kurgulama fikirlerine ilgidir. Dekonstr ktivist tarza sahip binalar n en nemli karakteristik zellikleri, binay g zlemleyenlere s rekli bir belirsizlik ve kaos hissini vermeleridir. Esas nda, dekonstr ktivistler olaran tan nan baz mimarlar, Frans z filozof Jacques Derrida'n n fikirlerinden etkilenmi lerdir. Her ne kadar Peter Eisenman ile Jacques Derrida birbirlerine olduk a yak n olsalar da Peter Eisenman' n dekonstr ktivist olmas ve bu mimari tarz benimsemesi, t...

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri