Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı 1831

Ön Kapak
T. C. Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü, 1943 - 216 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Bölüm 1
3
Bölüm 2
5
Bölüm 3
13

7 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri