Piyade Tüfekleri: AK-47, AKM, Piyade Tüfegi, M4 Karabina, Heckler and Koch G3, StG 44, Mauser Kar 98k, M16, Mehmetçik-1 Piyade Tüfegi, IMI Galil

Ön Kapak
General Books, 2011 - 34 sayfa
0 Eleştiriler
Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 33. B l mler: AK-47, AKM, Piyade T fe?i, M4 Karabina, Heckler & Koch G3, StG 44, Mauser Kar 98k, M16, Mehmet ik-1 Piyade T fe?i, IMI Galil, M1 Garand, AK-74, Heckler & Koch G36, Mosin-Nagant, Gewehr 98, Steyr Aug, Heckler & Koch HK416, FN FAL, Heckler & Koch HK417, AN-94, Kbs wz. 1996 Beryl, AEK-971, Heckler & Koch HK 33, Type 56, Zastava M70, XM8, Daewoo K2, AK-103, PSG-1, Type 99 LMG, FAMAS, AK-107, FN SCAR, MKE T-50, AK-101, Springfield M1903, AK-74 M, M1 Carbine, Zastava M21, Khaybar KH2002, Gewehr 43, Kbkg wz. 1960, Gewehr 41, MINIMI, Misket t fe?i, HK G41, Lee-Enfield, Robar RC-50, Fara 83, AO-38 sald?r? t fe?i, Armalite AR-15, Sg552. Al?nt?: AK-47 ( 47)(Otomatik Kala?nikov 47) 1947 model bir Sovyet sald?r? t fe?idir.K?z?l Ordu'nun kulland AVS-36 ve PPSh-41'lerin yerini almas? i in 1947 y?l?nda Mihail Kala?nikov taraf?ndan tasarlanm ve Izhmash (?jma?) firmas? taraf?ndan retimine ba?lanm t?r. 7.62x39mm'lik mermi kullan?r. D nya zerinde AKM'lerle birlikte 100 milyondan fazla AK-47 vard?r. AK-47, So?uk Sava? y?llar? boyunca bir ok at mada kullan?larak kom nist blok i in sembol haline gelmi?tir. H?zl? retilebilmesi, kullan?m ve bak?m kolayl nedeniyle AK-47, 1947 y?l?nda retilmesine ra?men bug n bir ok lke, direni?, ter r ve gerilla gruplar? taraf?ndan hala b y k miktarlarda kullan?lmaktad?r. rne?in Vietnam Sava ' nda Amerikan askerler ellerindeki AR-15 ve M-16' lar? b?rak?p, gerillalardan ele ge irdikleri AK-47 ve AKM' leri kullanm lard?r. Kopyas? en ok retilen t feklerin ba nda gelen AK-47' nin kendisi de kopyad?r. II. D nya Sava 'n?n sonlar?na do?ru g reve giren Alman StG-44 t fekleri zerinde geli?tirilen AK-47' nin tasar?m s recinde bir ok Alman m hendis de g rev alm t?r. So?uk Sava? y?llar? boyunca in ve Var?ova Pakt?'na ba?l? lkelerce de lisans alt?nda retilen t fe?in modifiye edilmi? bir ok modeli de e?itli lkelerce imal edilmi?tir. AK-47, dayan?kl?l ile tan?n?r. Sudan, amu...

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri