Solutions Manual for Sears, Salinger Thermodynamics, Kinetic Theory, and Statistical Thermodynamics, Third Edition

Ön Kapak
Addison-Wesley Publishing Company, 1975 - 207 sayfa
2 Eleştiriler

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri