Türk halk edebiyatı anlatı türleri

Ön Kapak
Balıkesir Akademi Dergisi, 1995 - 291 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Halk edebiyatı anlatı türlerine ger bir bakış
15
B TÜRK MİTOLOJİSİ
38
DESTANLAR
47

15 diğer bölüm gösterilmiyor

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri