Türkiye karayollarının tarihsel gelişimi

Ön Kapak
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 1995 - 112 sayfa
0 Eleştiriler

Kitabın içinden

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

YOL
3
KORUNMASl ÇAL1ŞMALAR1
77
FOTOĞRAFLAR
105

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri