TEORİDE VE UYGULAMADA SAĞLIK EKONOMİSİ VE POLİTİKALARI: Güncel Sorunlar ve Araştırmalar

Ön Kapak

İçerisinde yaşadığımız zaman diliminde toplumsal yapılar, devlet yapıları, ekonomik yapılar ve politik yapılar ciddi dönüşüm geçirmektedir. İnsanoğlu binlerce yıldır yaşadığı gelişimden çok daha fazlasını birkaç yıl içerisinde yaşar hale gelmiştir. Bu ivme içerisinde ortalama insan ömrü de son elli yıl içerisinde hayli ilerlemiştir. Binlerce yıldır 40’lı yaşlar civarında seyreden ortalama insan ömrü günümüzde 80’lere çıkmıştır. Elbette bu gelişmede sağlık alanında yaşanan gelişmeler oldukça etkili olmuştur. Aynı şekilde toplumların sosyoekonomik gelişimi de ortalama insan ömrünün uzamasında oldukça etkili olmuştur.


Ortalama insan ömrünün uzaması ve toplumların sosyoekonomik gelişmesi sonrası tek tek bireyler ve devletler sağlık alanında daha fazla yatırıma yönelmişlerdir. Bunun sonucu olarak günümüzde tüm ülkelerde sağlık sektörü ekonominin en dinamik ve en hacimli alanlarından birisi olmuştur. Bu nedenle, sağlık ekonomisi sosyal bilimcilerin son yıllarda en fazla dikkatini çeken alanlardan birisidir. Diğer yandan, küreselleşmenin etkileriyle devlet yapıları şekillenirken sağlık politikaları da bundan oldukça etkilenmektir. Son yıllarda, ülkemizde de etkileri oldukça belirgin hissedilen sağlıkta özelleştirme ve kamu özel sektör ortaklığı uygulamaları yeni bir politika olarak önemli risk ve fırsatları barındırmaktadır. Bu politikalara bağlı olarak sağlık ekonomisi alanında tartışılması gereken yeni konular ortaya çıkmaktadır. Gelecekte birey ve toplum sağlığının nasıl şekilleneceği yanında, toplum ve devlet açısından sağlık politikalarının sürdürülebilirliği ciddi tartışma konusudur. Bu bağlamda sağlık ekonomisi ve politikalarının tarihsel perspektiften bugüne uzanan süreçteki değişimleri, yeni sağlık politikalarının içeriği ve sürdürülebilirliği, yeni politikalarda sağlık pazarlaması, finansmanı, muhasebesi yanında uygulama biçimleri ve başta etik sorunlar olmak üzere beraberinde getirdiği risk alanları bu kitap içerisinde bütün yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır. Elbette, konunun kapsamı bir kitap içeriğine sığmayacak ölçüde büyüktür. Bu nedenle, burada ele alınan konular tartışma ve sorun alanlarını genel olarak içerecek şekilde seçilmiştir.


Kitapta birbirinden farklı 23 makale bir bütünlük içerisinde bir araya getirilmiştir. Bu bağlamda emek veren-katkı sunan bütün yazarlara teşekkür ediyoruz. Bu kapsamlı çalışmanın sağlık ekonomisi ve politikası derslerinde lisans ve lisansüstü derslerinde değerlendirileceğini umuyoruz. Aynı şekilde bu alanda çalışan akademisyenlere ve uygulamacılara yararlı bir eser olacağı kanaatindeyiz. Umarız bu uğurda verilen emekler amacına ulaşır ve faydalı bir eser ortaya çıkmış olur. Bu bağlamda, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle kitabın dizgisi konusunda yardımcı olan Ali ÖZTEKİN başta olmak üzere işin mutfağında çalışan emektarlara da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Faydalı olması dileğiyle…

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Bölüm 1
23
Bölüm 2
89
Bölüm 3
104
Bölüm 4
111
Bölüm 5
141
Bölüm 6
191
Bölüm 7
194
Bölüm 8
196
Bölüm 15
281
Bölüm 16
290
Bölüm 17
308
Bölüm 18
325
Bölüm 19
358
Bölüm 20
359
Bölüm 21
363
Bölüm 22
390

Bölüm 9
197
Bölüm 10
212
Bölüm 11
225
Bölüm 12
227
Bölüm 13
243
Bölüm 14
258
Bölüm 23
391
Bölüm 24
411
Bölüm 25
426
Bölüm 26
436
Bölüm 27
520
Bölüm 28
559

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2018)

Özge UYSAL ŞAHİN

1983 yılında Çanakkale'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Bilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamlayan yazar, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Nilay KÖLEOĞLU

1972 yılında Edremit/Balıkesir'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi istatistik bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamlayan yazar, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Filiz TUFAN EMİNİ

1979 yılında Ankara’da doğan yazar lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde 1999 yılında tamamladıktan sonra, yüksek lisans öğrenimini yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimini ise İşletme Anabilim Dalı’nda yapmıştır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan yazarın yönetim bilimi, e-devlet, stratejik yönetim, kamu politikası, kamu yönetiminde yeni yaklaşımlar ve yönetişim konularında çalışmaları bulunmaktadır.


Yeşim KUBAR

Yeşim KUBAR: 1980 yılında Konya'da doğdu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan yazar, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


İsmail Hakkı İŞCAN

1967 yılında Samsun'da doğdu. Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 1989 yılında mezun olarak tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini 1997 yılında, Doktora eğitimini ise 2004 yılında Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi'nde, 2008 yılında ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Yardım Doçent olarak atandı. 2014 yılında Uluslararası İktisat alanında Doçent unvanı aldı. Halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD’ında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Cansu GÖKER                                                                         

1989 yılında Bursa’da doğdu. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde okumaya hak kazandı ve eğitimine başladı. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında, Erasmus Öğrenci Değişim Programıyla Wroclaw University of Economics’te iki dönem eğitim aldı. 2013-2014 yılında Farabi Programıyla Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde iki dönem eğitim aldı. 2014 yılında lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD’ında yüksek lisans eğitimine başladı. Halen yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.


M. Fatih İLGÜN

1981 Ankara doğumlu yazar 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü’nden lisans, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans, 2010 yılında ise Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bilim Dalı’ndan doktora derecesi ile mezun olmuştur. 2004 yılından bu yana Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmaktadır.

Faruk ATAAY

Yazar, 1971’de Karabük’te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Bir süre gazetecilik yaptıktan sonra, üniversiteye geçerek yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Programı’ndan aldı. 2008’den bu yana, Akdeniz Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. “12 Mart’tan 12 Eylül’e Kriz Kıskacında Türk Siyaseti ve CHP”, “Neoliberalizm ve Devletin Yeniden Yapılandırılması”, “Neoliberalizm ve Muhafazakâr Demokrasi” başlıklı üç kitabının yanı sıra, çeşitli akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yer alan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.


Mehmet KARAHAN

Yüksek lisans çalışmasını Cumhuriyet Üniversitesi, Doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. 2012 yılında Yrd. Doçent ve 2018 yılında Doçent ünvanını aldı. Halen Fırat Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Toros, THK, Dicle, Fırat üniversitelerinin Sağlık İşletmeleri Yöneticiliği yüksek lisans programlarında; sağlık işletmelerinde kalite, girişimcilik, pazarlama ve performans yönetimi dersleri vermiş ve konuyla ilgili yüksek lisans tez danışmanlıkları ve iki adet de BAP projesi tamamlamıştır.


Ahmet Serhat ULUDAĞ

Yazar, lisans derecesini 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2006 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında tamamlamış ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’nda doktora programına başlamıştır. Doktora derecesini aldıktan sonra, 2013 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde göreve başlamış olup; bu tarihten itibaren de Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki görevine devam etmektedir. 2014-2016 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ahmet Serhat Uludağ, üretim yönetimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, teknoloji ve rekabet, etkinlik ve verimlilik analizi, çok kriterli karar verme yöntemleri, doğrusal programlama, tedarik zinciri ağ tasarımı başta olmak üzere çeşitli işletme yönetimi konularıyla alakalı çalışmalar yapmaktadır. 


Hatice DOĞAN,

Yazar, İstanbul İbrahim Turhan Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik- Bilgisayar ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme (Çift Anadal) bölümlerinden 2007 yılında mezun oldu. 2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2013 yılında Yüksek Lisanstan mezun oldu. 2013 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında, yapılan sınavı kazanarak İşletme Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine devam etti. 2018 yılında Doktora derecesini aldı. 2009 yılından itibaren Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2010-2011 yılları arasında Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Müdür Yardımcılığı yaptı.


Funda YILDIRIM

Yazar, 1992 Bartın doğumludur. Lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümü 2010'da tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Bartın Üniversitesi İşletme ABD' da 2018 yılında tamamlamıştır. 2014-2017 yılları arasında özel bir hastanede Kalite Yönetim Sorumluluğu görevini yürütmüştür. Halen Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik programında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bilimsel çalışmaları sağlık yönetimi, yönetim ve organizasyon, toplam kalite yönetimi alanında yoğunlaşmaktadır.


Şaban ESEN

Yazar, 1969 Gümüşhane/Torul doğumludur. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda (1990), Yüksek Lisans eğitimini, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD’ da (1996) ve Doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD’ da (2006) tamamlamıştır. Halen Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD’ da, öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak görev yapmaktadır. Esen’in bilimsel çalışmaları, yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim ve rekabet politikaları alanında yoğunlaşmaktadır.


Halil TUNCA

İlk, orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamlayan Halil Tunca, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde 1998 yılında tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesi 2005 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında, Doktora derecesi ise 2012 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında tamamlanmıştır. 2008 yılında 3 ay süre ile akademik araştırmaları için Almanya-Halle’de bulunmuştur. 2013 yılından günümüze Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı bölümde Matematiksel İktisat ve Mikro İktisat derslerinin yürütülmesinden sorumlu olan Halil Tunca’nın temel araştırma alanları etkinlik, verimlilik, bölgesel iktisat ve matematiksel ve kantitatif yöntemlerdir.


Ayşe Nur BUYRUK AKBABA

2011 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman ABD'da doktora eğitimini tamamlamış olup, 2012 yılında Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman ABD'da öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. İşletme Bölüm Başkanlığı, Muhasebe Finansman ABD Başkanlığı ve İİBF Dekan Yardımcılığı görevlerini yerine getirmektedir. Muhasebe Finansman alanında dersler vermektedir.


İncilay ERDURU

1984 yılında Uşak’ta doğan İncilay ERDURU, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. 2007 yılında Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini, 2010 yılında Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında “Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kurunun İMKB 100 Endeksi Üzerindeki Etkisi” isimli tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2010 yılında Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na öğretim görevlisi olarak atanmış ve paralelinde Niğde Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlamıştır. 2012 yılında Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan İncilay ERDURU, 2015 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman ana bilim dalında “Tersine Lojistik Kanal ve İşlem Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Bir Uygulama” isimli tez çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. İncilay ERDURU 2017 yılında Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’na Dr.Öğr.Üyesi olarak atanmış, halen bu üniversitede Dr.Öğr.Üyesi olarak görev yapmakta, evli ve bir çocuk annesidir.


Gülsüm Şeyma KOCA

Yazar, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi bölümü Araştırma Görevlisidir. 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine sahip olup, şu anda aynı üniversitede doktora eğitimini sürdürmektedir. Araştırmacının ilgi alanları; sağlık finansmanı, sağlık ekonomisi ve sağlık politikasıdır.


Nazan KARTAL

Yazar, Ankara Üniversitesi, 2013’te Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Master derecesini almış ve halen de Doktora eğitimine devam etmektedir. Şu an Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisidir.


Özcan DEMİR

1967 yılında Elazığ’da doğmuş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1988 yılında bitirmiştir. Yüksek lisansı ve Doktorasını İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 1992 yılında girmiş olduğu Fırat Üniversitesinde Öğr. Gör sonrasında; Yrd. Doç. Dr (Dr. Öğr. Üyesi) olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk sahibi olup alnında yayınlanmış birçok makale, bildiri ve yayın bölümü bulunmaktadır.


Eray Ekin SEZGİN

Eray Ekin SEZGİN, 27.08.1989 tarihinde Elazığ’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Elazığ’da tamamlamış olup, 2008 Eğitim-Öğretim yılında K.T.Ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans eğitimi, 2012 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 2014 yılında Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Yönetimi doktora programına başlamış olup halen doktora eğitimine devam etmektedir.


Aycan HEPSAĞ

2005 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünden mezun olan Aycan Hepsağ, aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Ekonometri Anabilim Dalı’nda akademik hayatına başladı. 2007 yılında Yüksek Lisans eğitimini ve 2013 yılında Doktora Eğitimini İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı’nda tamamladı. İlgi ve uzmanlık alanları olan Ekonometrik Zaman Serileri Analizi ve Finansal Ekonometri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 2014 yılından beri İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olan Aycan Hepsağ, evli ve bir kız çocuk babasıdır.


Mualla AKÇADAĞ

Kayseri doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’ de tamamlamıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora programından 2017 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında başlamış olduğu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde Doktoralı Öğretim Üyesi olarak görevini devam ettirmektedir. Evli ve İki çocuk annesidir.


Ayda GÖK

She was born in Malatya in 1972. She is married with two children. She is a graduate of the Department of Economics and Administrative Sciences at İnönü University. She holds a PhD in Production Management and Marketing. She is currently working in Malatya Turgut Özal University in Kale Tourism and Hotel Management Vocational School of Higher Education of the Marketing and Advertising Department. She has academic studies in the field of service marketing, green marketing. She has a good command of English.


Nezihe TÜFEKCİ

2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Farklı sektörlerde ve üniversitede farklı birimlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Alanında yayınladığı ulusal ve uluslararası nitelikte olan çok sayıda kitapları, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Sağlık sektörü, sağlık ekonomisi, yönetim ve strateji, kalite ve yönetim araştırmaları ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Evli ve iki kız, bir erkek annesidir.


Havvana KIYICI

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmektedir. Bununla birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisansını sürdürmektedir. Birçok eğitim sertifikasının yanı sıra alanine ilişkin çalışmaları da bulunmaktadır.


Özge UYSAL ŞAHİN

1983 yılında Çanakkale'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Teorisi Bilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamlayan yazar, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Muhammed TIRAŞOĞLU

1984 yılında Ordu’da doğan Muhammed TIRAŞOĞLU, ilk ve orta derece eğitimini Ordu’da tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümünü kazandı ve 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı’nda başladığı Yüksek Lisans eğitimini, “Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesinin Mevsimsel Eşbütünleşme Analizi ile İncelenmesi” başlıklı Yüksek Lisans tezi ile 2009 yılında tamamladı. Aynı yıl askerlik görevini tamamladıktan sonra 2010 yılında Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi oldu. 2011 yılında, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2012-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünde (35.madde) Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Doktora eğitimini 2017 yılında “Doğrusal Olmayan Panel Birim Kök Testleri: E7 Ülkelerinde Gelir Yakınsamasının Araştırılması” başlıklı doktora tezi ile tamamladı. 2017 yılında Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak başladı. 2017 Aralık ayında aynı bölüme Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. Halen aynı üniversitede görev yapan Muhammed TIRAŞOĞLU’nun SSCI, uluslararası ve ulusal indekslerde taranan bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.


Meltem İRTEŞ GÜLŞEN

1966 yılında Ankara’da doğdu. Eğitim hayatını Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Şubesinde Tedarik Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. 1991-1995 yılları arasında da Maliye Bakanlığı Eskişehir Maliye Kursunda görev aldıktan sonra 1995 yılından itibaren Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Mali Hukuk alanında 1995 yılında yüksek lisans, 2004 yılında da Doktorasını tamamladı. Halen Açıköğretim Fakültesinin İstanbul Kadıköy Büro Yöneticiliğini yapmakta olan İrteş Gülşen, evli ve iki çocuk annesidir.


Nilay KÖLEOĞLU

1972 yılında Edremit/Balıkesir'de doğdu. Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi istatistik bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamlayan yazar, halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sine ERDOĞAN MORÇİN

Yazar, Isparta’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi almak için Hatay’ın İskenderun ilçesine yerleşmiştir. Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü bitirmiştir. Daha sonra aynı üniversitesinin Seyahat İşletmeciliği Anabilimdalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardahan Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında öğretim görevlisi olarak göreve başlamış ve doktora eğitimi almaya başlamıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Anabilimdalı Yönetim ve Organizasyon bilimdalında doktora eğitimi bitirmiştir. Doktora eğitimin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Anabilimdalında öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve çalışmalarına halen aynı bölümde devam etmektedir. Evli ve iki çocuk annesi olan Dr. Erdoğan Morçin liderlik, turizm işletmelerinde yönetim ve organizasyon, turizm işletmelerinde örgütsel davranış, festival turizmi ve rekreasyon ve destinasyon yönetimi konularında çalışmaktadır.


Aslı KÖSE ÜNAL

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi ve KTÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Bilişimi Anabilim dallarında Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi doktor olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları sağlık politikaları, sağlık finansmanı ve sağlık yönetimi olup son dönem ilgi alanları sosyal bilimlerde eğitim ve kadın çalışmalarıdır.