Turizm işletmelerinde örgütsel davranış

Ön Kapak
MKM Yayınları, 2009 - 411 sayfa
0 Eleştiriler

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri