Uygulamalı istatistik yöntemler

Ön Kapak
Siyasal Kitabevi, 1999 - 413 sayfa
0 Eleştiriler

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri