Uygulamali Siber Güvenlik ve Sizma Testi Egitimleri: Capture The Flag Cözümleri

Ön Kapak
Hayy Kitap, 2020 - 160 sayfa
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Kaynakça bilgileri