YAŞAM KALİTESİ-KAMU MALİYESİ KALİTESİ İLİŞKİSİ Avrupa Birliği ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Ön Kapak
Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, 30 Nis 2020 - 214 sayfa

Kitap Hakkında

Yaşam kalitesi sorunsalı neredeyse uygarlık kadar eski, karmaşık ve çok yönlü bir kavramdır. Farklı ölçütlere göre tanımlanabilmektedir. Genellikle sağlık yönünün araştırmalara konu olduğu görülmekle beraber, son yıllardaki gelişmeler toplumsal, politik ve ekonomik anlamda da bütün olarak incelenmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, devletin uyguladığı sosyal politika ve hizmetlerdeki değişimler, devlet bütçesinde yaşanan dalgalanmalar, kamu harcamalarındaki artışlar ve bu harcamaların hangi alanlara yapıldığı gibi kamu maliyesi ve ekonomisiyle ilgili pek çok gelişmenin yaşam kalitesini değiştireceği öngörülmektedir. Fakat bugüne kadar bu öngörüyü sorgulayan, kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Kamu maliyesinin yaşam kalitesi üzerinde bir etki yaratıp yaratmadığını ele alan birkaç çalışma ise konuyu sadece yerel mali politikalar açısından incelemiştir. Bu çalışmayla, literatürdeki eksikliğin kısmen de olsa giderilerek, araştırmacılara ve uygulayıcılara yol gösterici olması amaçlanmaktadır. Kitapta, bu temelden hareketle şu temel başlıklarda konu ele almaktadır:

- Yaşam kalitesi kavramının tarihsel ve kuramsal temelleri,

- Yaşam kalitesinin ölçümü ile ilgili yöntemler,

- Kamu maliyesi kalitesi kavramının kapsamı ve içeriği,

- Avrupa Birliği ve OECD’nin kamu maliyesi kalitesine ilişkin yaklaşımları,

- Kamu maliyesi kalitesinin, yaşam kalitesi ile ilişkisi,

- Avrupa Birliği ülkelerinde yaşam kalitesi - kamu maliyesi kalitesi ilişkisi

- Türkiye’de yaşam kalitesi - kamu maliyesi kalitesi ilişkisi.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2020)

Rating Academy Yayınları olarak amacımız; okurlarımıza kaliteli içerikte kitaplar sunmaktır. Bunun için yazarlarımıza editoryal hizmetlerle beraber kitaplarının basım, satış ve dağıtım desteğini birlikte sunarak yayın dünyasına yeni yazarlar ve yeni kitaplar kazandırmak temel önceliğimizdir.

Kaynakça bilgileri