GENÇLİK ÇALIŞANLARI İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM FIRSATI

Ön Kapak
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği, 12 Oca 2023 - 16 sayfa

Erasmus+ K210-YOU çağrıları kapsamında BEKAM ve HZ Majka ortaklığında yürütülen “Gençlik Çalışanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı” adlı projenin somut çıktısı niteliğinde olan bu çalıştay raporu, gençlik alanında çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının dijital dönüşümüne ve bu bağlamda kurumsal kapasite gelişimine yönelik hazırlanmıştır.

“Gençlik Çalışanlarına Yönelik Dijital Dönüşüm Fırsatı” projesi 2021-1-TR01-KA210-YOU-000033888 proje numarasıyla Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiş, Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmıştır.

 

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri