SURİYELİ GÖÇMENLERİN UYUM SÜRECİNDE SİVİL İLETİŞİM VE KOORDİNASYON PLATFORMU: ÇALIŞTAY RAPORU - GAZİANTEP

Ön Kapak
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği, 22 May 2021 - 70 sayfa

Bu çalışma, Suriyeli Göçmenlerin Uyum Sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi ile başlattığımız kanaat önderleri toplantı serisinin ilki olan Gaziantep İletişim ve Koordinasyon Çalıştayı’nın not ve analizlerini içermektedir. 2011 yılından günümüze kadar gelen süreçte sahada Suriye konusunu farklı faaliyet alanlarında aynı insani reflekslerle çalışan, takip eden, yazan ve araştıran kanaat önderlerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayda birçok konu hassasiyetle konuşularak sebep sonuç ilişkileri bağlamında çıkarımlar yapılmış ve bölgenin geleceği ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Uyum-kabul dengesinde göç ve sosyal uyum çalışmalarında yürütülen süreçler, göçmen ve mülteci eğitimi bağlamında yapılan eğitim faaliyetlerinin analizi, güvenli bölge stratejileri ve gelecek vizyonu, sivil toplum örgütlerinin Suriye çalışmaları ve uyum süreçlerine katkıları ve meselenin hukuksal zemini gibi konuların irdelendiği çalıştayımızın devam eden süreçlerde yapılacak çalışmalara ve üretilecek politikalara katkı sunacağını ümit ediyoruz. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve BEKAM tarafından uygulanan projemiz Türkiye’de mukim olan veya Türkiye dışında dünyanın farklı ülkelerine gitmiş Suriyeli göçmenlerin iletişim süreçlerine katkıyı esas almıştır. Suriye’nin yeniden inşasına katkı sağlayabilecek tarafları alternatif platformlarda bir araya getirerek çözüme katkı sunmalarını sağlamak ve yapılan önerileri raporlayarak konuya ilgili araştırmacıların istifadesine sunmak hedeflenmiştir. Bu düşüncelerle yürüttüğümüz çalışmamızın ilk somut çıktılarını paylaşmaktan mutluluk duyuyor ve fikirleri ile destek sağlayan tüm katılımcılara ve bu fikirlerin derlenerek bir rapora dönüştürülmesinde yoğun olarak çalışan BEKAM Yönetim Kurulu Üyeleri ve uzmanlarımıza teşekkür ediyor hayırlara vesile olmasını diliyoruz.


 

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri