Türkiye Tıbbi Laboratuvar İhaleleri 2010-2020 Dönemi Raporu

Ön Kapak
Matasever, 20 Ağu 2021 - 124 sayfa
Türkiye’de özellikle son 15 yılda sağlık alanında yaşanan gelişmelerin sebeplerinden birisi de sağlık hizmet sunumunda teşhis ve tedaviyi kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı faktörlerin artmasıdır. Bu faktörlerden en önemlilerinden biri de tıbbi laboratuvar hizmetlerindeki sürekli gelişim ve iyileşmedir. Tıbbi laboratuvar alanındaki bu gelişme ve iyileştirmeler ile sağlık hizmetlerinin ve finansmanının sürdürülebilirliği açısından tıbbi laboratuvar hizmetlerinin kalite, hız ve maliyetinin yan ısıra kamu idarelerinin bu alanda nasıl bir yol izledikleri de ön plana çıkan önemli bir husustur. Bu sebeple bu raporda, tıbbi laboratuvar kavramı, sınıflandırılması tedarik yöntemleri gibi bilgilerle birlikte kamu idarelerinin Türkiye’de kamu alımları ile ilgili düzenleyici ve denetleyici kurum olan Kamu İhale Kurumu bünyesindeki Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemine kayıtlı ve 2010-2020 yılları arasında yapmış olduğu ihale verileri üzerinden hazırlanan istatistiksel tablolara yer verilmiştir. Türkiye Tıbbi Laboratuvar İhaleleri 2010-2020 Dönemi Raporu bu alanda Ülkemizde yapılmış ilk kapsamlı çalışmadır. Bu rapor ile Türkiye’de kamu alımları açısından tıbbi laboratuvar ihaleleri çok farklı perspektiflerden analiz edilmiştir.  
 

İçindekiler

Şekiller Şekil 1 Tıbbi Laboratuvar Ruhsatlandırma Süreci Şekil 2 Satınalma Yönetim Süreçleri
10
Grafikler Grafik 1 Sözleşmesi Yapılan Tıbbi Laboratuvar İhale ve Sözleşme Sayıları 56
41
Tablolar Tablo 1 İdarelere Göre Tıbbi Laboratuvar İhale ve Sözleşme Sayıları
56
Sözleşmesi Yapılan Tıbbi Laboratuvar İhalelerinin İdareler Bazında Dağılımı
57
20102020 Yılları Arası Tıbbi Laboratuvar İhaleleri ve İmzalanan Sözleşmelerin İdarelere Göre Dağılımı
58
Sözleşmesi Yapılan Tıbbi Laboratuvar İhalelerinin Alım Türüne Göre Dağılımı
59
Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sonucunda İmzalanan Sözleşmelerin Alım Türüne Dağılımı
60
89
61
İller Bazında Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri TL
83
İller Bazında Üniversite Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri TL
84
İller Bazında Diğer İdarelerin Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri TL
85
İller Bazında Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri ABD Doları USD x1000
86
İller Bazında Üniversite Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri ABD Doları USD
87
İller Bazında Diğer İdarelerin Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri ABD Doları USD
88
Yıllar İtibarıyla Sözleşme Sayısı ve Sözleşme Sayısı Baremi
89
Yüklenicilerin Kamu İdareleri ile İş Yapma Süreleri
90

Tıbbi Laboratuvar İhalelerinin İhale Türlerine Göre Sözleşme Sayıları
62
İhale Türüne ve Alım Yöntemine Göre Tıbbi Laboratuvar İhale ve Sözleşme Sayıları
63
Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar İhale ve Sözleşme Sayıları
64
Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar İhale ve Sözleşme Sayıları
65
Diğer İdarelerin Tıbbi Laboratuvar İhale ve Sözleşme Sayıları
66
104
67
Tıbbi Laboratuvar Sözleşme Sayılarının İller Bazında Dağılımı
68
Yıllar İtibarıyla Tıbbi Laboratuvar İhale ve Sözleşme Bedelleri X 1000
70
Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedellerinin İdarelere Göre Dağılımı ile Yaklaşık Maliyet Kırım Oranı
71
Yıllar İtibarıyla Tıbbi Laboratuvar İhale ve Sözleşme Bedellerinin İdarelere Göre Dağılımı
72
Tıbbi Laboratuvar İhalelerinin Alım Türüne Göre Sözleşme Bedeli ve Oranları
73
Tıbbi Laboratuvar İhalelerinin Alım Türüne Göre Yaklaşık Maliyet Kırım Oranı
74
Tıbbi Laboratuvar İhalelerinin Alım Türü ve İhale Yöntemleri Yaklaşık Maliyet Kırım Oranları
76
Tıbbi Laboratuvar İhale Sözleşme Bedellerinin Alım Türü ve İhale Yöntemleri Bazında Dağılımı ve Oranı
77
İdarelere İhale ve Alım Türüne Göre Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri TL
78
İdarelere İhale ve Alım Türüne Göre Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri ABD Doları x1000
79
İller Bazında Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri Türk Lirası TL
80
İller Bazında Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri Amerikan Doları USD
82
Toplam Sözleşme Bedeline Göre Firma Sayı ve Sözleşme Bedelleri Bedeller x1000TL
91
20102020 Döneminde Toplam 100 000 000TL ve Üzeri Sözleşme İmzalayan Firmalar Bedeller X1000TL
92
Yıllar itibarıyla En Yüksek Sözleşme İmzalayan İlk 50 Yüklenici Bedeller X 1000
93
Tıbbi Laboratuvar Alımı Yapan İdareler ve Yüklenici Sayıları
104
Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Ortalama İhale Bedelleri
106
Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Kamu İdarelerine Göre Ortalama İhale Bedelleri
107
Alım Türüne Göre Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Ortalama İhale Bedelleri
108
İhale Yöntemine Göre Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Ortalama İhale Bedelleri
109
İhale ve Alım Yöntemine Göre Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Ortalama İhale Bedelleri
110
İdarelere İhale ve Alım Türüne Göre Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri Türk Lirası TL
111
İdarelere İhale ve Alım Türüne Göre Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri ABD Doları
112
Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Ortalama Sözleşme Bedelleri x1000
113
Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Kamu İdarelerine Göre Ortalama Sözleşme Bedelleri
114
Alım Türüne Göre Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Ortalama Sözleşme Bedelleri
115
Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Alım Türüne Göre Ortalama Sözleşme Bedelleri ABD Doları
116
İhale ve Alım Yöntemine Göre Tıbbi Laboratuvar Alımı İhalelerinin Ortalama Sözleşme Bedelleri
117
İdarelere İhale ve Alım Türüne Göre Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri TL
118
İdarelere İhale ve Alım Türüne Göre Tıbbi Laboratuvar İhaleleri Sözleşme Bedelleri ABD Doları
119

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri