KUZEY SURİYE’DE KÜRT NÜFUZUNUN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI: TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ BÖLGE STRATEJİLERİ

Ön Kapak
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği - 96 sayfa

Ülkemiz, Suriye’de üstlenmiş olduğu tarihi misyon doğrultusunda yeni bir 

operasyonun hazırlıklarını yürütmektedir. Fırat’ın Doğu’sunda oluşturulmaya çalışılan 

terör koridoruna karşı yürütülecek olası bir operasyonun çerçevesi, harekâtın içeriği 

ve çıktılarının doğru değerlendirilip tespit edilmesi operasyonun başarılı bir biçimde 

yürütülmesi bakımından hayati önem arz etmektedir. Küresel bir savaş alanına dö-

nen Suriye’de uluslararası arenada Türkiye’nin elini güçlendirecek en önemli hamle, 

güvenli bölgelerde oluşturacağı güven ve istikrar ortamıdır. Ayrıca savaşın ilk günün-

den bu yana Suriye’nin esas sahipleri tarafından yönetilmesini savunan Türkiye’nin 

böyle bir girişimde başarılı olması son derece önemlidir. Türkiye’nin üstlenmiş olduğu 

bu tarihi misyonunu yerine getirebilmesi için tüm tarafların üzerine düşen sorumlu-

lukları üstlenmesi gerekmektedir. Düşünce kuruluşu olarak başlattığımız Kuzey Suri-

ye’de Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri başlıklı atölye çalışmalarımızın ilkini Kürt 

Nüfuzunun Dünü Bugünü ve Yarını alt başlığında değerlendirdik. Sahadan aktörlerin, 

ilgili sivil toplum ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımı ile düzenlediğimiz bir günlük 

çalıştayın çıktılarını ilgililerin dikkatine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

 

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Bölüm 1
18
Bölüm 2
31
Bölüm 3
34
Bölüm 4
55
Bölüm 5
68
Bölüm 6
80
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri