GÜVENLİ BÖLGE STRATEJİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI

Ön Kapak
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği - 46 sayfa
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır

Türkiye, Ortadoğu ülkeleri için hayati öneme sahip Fırat ve Dicle Nehirlerinin

doğduğu yerdir. Ayrıca, Türkiye, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan

Ham Petrol Boru Hattı), Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE), Rusya-Türkiye

Doğal Gaz Boru Hattı (Mavi Akım), İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı gibi uluslararası enerji

hatlarının geçiş noktasıdır. Bu hatlar dışında henüz tamamlanmamış veya proje aşamasında

olan Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Rusya Federasyonu’ndan

Türkiye Cumhuriyeti’ne Karadeniz altından doğal gaz boru hattı inşası projesi (Türk Akımı),

Irak-Türkiye Doğal Gaz İhraç Projesi gibi projeler de mevcuttur. Suriye ise bu enerji hatlarının

bir kısmında kritik bir yere sahipken, bu enerji hatlarının dışında da stratejik önemini

muhafaza etmektedir.

Türkiye, her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılamak için farklı enerji kaynaklarına

yönelmektedir. Üç hafta sürecek olan atölye çalışması boyunca “Türkiye’nin enerji

potansiyeli”, “bu alanda yapabileceği uzun vadeli yatırımlar”, “yenilenebilir enerji kaynakları”,

“nükleer enerji seçeneği”, “Türkiye gerçekten fosil yakıtlar açısından fakir bir ülke mi?” gibi

başlıklar değerlendirilecektir.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Bölüm 1
11
Bölüm 2
19
Bölüm 3
20
Bölüm 4
29

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri