SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİDE KULLANILAN PASİF SİSTEMLER

Ön Kapak
Cinius Yayınları, 1 May 2022 - 278 sayfa

Mimarların yapı üretim sürecine olan en büyük katkısı tasarım aşamasında gerçekleşir. Tasarım aşamasında alınacak kararlarla yapının yaşam döngüsü boyunca yaratabileceği olumsuz çevresel etkiler minimize edilebilir. Bu bağlamda, pasif sistemlerin bilinmesi ve uygulanması oldukça önem kazanır. 

Sürdürülebilir kriter ve stratejilere sahip yapılar ile sıfır enerjili veya sıfır sera gazı emisyonlu bina hedeflerine ulaşmak için öncelikle pasif ve daha az enerji harcayan sistemlere geçişin sağlanması esastır. Bir yapının yaşam döngüsü boyunca gerçekleştireceği enerji ve su sarfiyatı, hammadde ve kaynak tüketimi ile atık üretimi miktarları tasarım kararlarıyla doğrudan ilintilidir. Dolayısıyla, mimarlar tasarımlarında kullanacakları pasif stratejilerle söz konusu parametreleri en aza indirebilirler. Böylece yapıların olumsuz çevresel etkilerini minimize ederek hem kendi dönemleri, hem de gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya oluşturma konusunda önemli katkılar sağlayabilirler.

 

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Ön Söz
6
İklimsel Karakterlere Göre Pasif İklimlendirme Stratejileri
132
Son Söz
256
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri