İnanç ve Ahlak: Dini Tasavvurun Seküler Dönüşümü

Ön Kapak
DBY Yayınları - 528 sayfa
0 Eleştiriler
Yorumlar doğrulanmaz ancak Google, sahte içerik olup olmadığını kontrol eder ve tespit ettiklerini kaldırır
Tanrı ve insan arasındaki bağ ahlaka nasıl yansır? Günümüz toplumunda insanların inandığı ve bildiği gibi yaşayabilmesi mümkün mü? Eylemlerin ahlakiliğini belirleyen unsur nedir? Gelenek, vicdan, akıl ya da vahiy ahlaki davranışlarda ölçüt kabul edilebilir mi? İnanç ile ahlaki yetkinleşme arasındaki ilişki nasıl güçlenir? Din eğitimi ahlaki gelişime nasıl katkı sağlar? Bu sorularla yola çıkarak insanın varoluşsal meselelerinden olan inanç ve ahlaka dair kapsamlı bir inceleme sunan kitap aynı zamanda iki kavram arasındaki ilişkinin günümüz dünyasındaki tezahürlerini içermektedir. Genç yetişkinlerle gerçekleştirilen mülakatlarla inanç-eylem ilişkisine odaklanan çalışma, modernleşme ve sekülerleşme kıskacındaki insanın ahlaki gerilimlerini konu edinmektedir. Kitapta inanma biçimlerinin ahlaka etkisi, ahlakın kaynağı, ibadetle ahlak arasındaki bağ, ahlaki müeyyide, bilgi-eylem ilişkisi, öte dünya anlayışının ahlakla irtibatı ve din eğitiminin ahlaka etkisi gibi meseleler üzerine tartışmalar yürütülürken toplumun ahlak ve inanç tasavvuruna ilişkin derinlemesine bir okuma gerçekleşmektedir.
 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Önsöz
13
Giriş
17
BİRİNCİ BÖLÜM
41
İKİNCİ BÖLÜM
195
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
257
Değerlendirme ve Sonuç
477
Kaynakça
497
Ekler
519
Dizin
523
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri