TOPLUM 5.0’A DOĞRU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: ASC2021/FALL II. International Academician Studies Congress Bildiriler

Ön Kapak
 

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE YEŞİL VERGİLER
1
COVİD19 ANKSİYETESİNİN MESLEKİ PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ
33
20102020 DÖNEMİNDE BİR ANALİZ
45
MOBİL SAĞLIK İŞ MODELİ VE TÜRKİYE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
65
ENERJİDE SÜRDÜRLEBİLİRLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ
79
HAYVANCILIK PROJELERİ DESTEĞİ ALAN GENÇ GİRİŞİMCİLER ÖRNEĞİ
113
WHAT CAN WE LEARN FROM THE COVIDPANDEMIC TO MOVE ON?
125
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SİSTEMİNDE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ
141
YENİ HAMMADDE ARAYIŞLARI VE UZAY MADENCİLİĞİ
299
TECHNOLOGY MEDIATED PERSONALISED SYSTEM OF INSTRUCTION
319
VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ
329
TOPLUM 50A DOĞRU İŞLETMELERİN DEĞİŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ADAPTASYONU
349
TOPLUM 50A DOĞRU SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ
363
FENOMENLERLE PAZARLAMANIN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ
377
İŞ DÜNYASINDA TOPLUM 50A DOĞRU SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİ GİRİŞİMLER OLUŞTURMANIN İŞLETMELER AÇISINDA...
407
20062020 DÖNEMiNDE BiR ANALiZ
419

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÇOKGENLER KONUSUNUN ÖĞRETİMİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME ODAKLI ...
153
ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ
165
PANEL VERİ ANALİZİ İLE KÂRLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
179
20162021 BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
197
TÜKETİCİLERİN YÜKSEK FİYAT ÖDEME İSTEKLİLİĞİ VE OLUMLU ÖNERME DAVRANIŞLARINI DOĞRUDAN İLE...
223
ALAN YAZIN İNCELEMESİ
253
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KURUMSAL YÖNETİM VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ
279
TÜRKİYENİN UZAY GİRİŞİMİNE STRATEJİK BİR YAKLAŞIM
479
REGRESYON ANALİZİ İLE MALİYETLERİN ANALİZİ VE İŞLETME KARLILIĞINDAKİ ÖNEMİ
501
A CASE STUDY AT UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
517
OLD AND NEW VIEWS ON THE INFORMAL ECONOMY
529
INNOVATION OR COPY?
541
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BENEFITING FROM GOVERNMENT SUPPORT THE MEDIATING ROLE OF PRODUCT ...
551
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri