SİYASETTE GÖNÜLLERİN FETHİ: Duygusal Tabanlı Siyaset

Ön Kapak
Fikret GÜZELLER, 7 Nis 2021 - 487 sayfa

Kendi geliştirdiği “Kapadokya Üç Güzeller Yöntemi” ile siyasette kampanya döneminden çok daha önceleri nasıl hazırlık yapılacağı, nasıl analiz edileceği, nasıl durum muhakemesi yapılacağı, kimlere hangi dilin kullanılacağı, hangi hatların kırmızıçizgi olacağı konularında kapsamlı bir çalışma sunuyor. Siyasi lider özellikleri, seçime etkileri ve aday seçiminde kullanılacak temel kriterleri karar teknikleri ile birlikte ele alınmış.

Sadece bilgi, akıl ve zekânın siyasi arenada başarı getiremeyeceğini, bunların nasıl harmanlanması gerektiğini, çalışmaların duygu zeminine nasıl oturtulması gerektiğini anlaşılır bir dille ifade ediyor. Özellikle seçilmiş ortalama bir dil yapısı ile parti organizasyonların en tepesinden en alttakine kadar her kesimin anlayabileceği, sükseli akademik kavramlardan uzak, sade ve basitleştirilmiş bir dil kullanmış.

Kitabın içerik olarak en ilgi çekici yanı ise, ünlü Çin'li düşünür Sun Tzu’nun 2500 yıl önce kaleme aldığı ve yüzyıllardır tüm dünyada üst düzey askeri bürokrat tarafından strateji geliştirmek için bir referans kaynağı olarak kullanılan “Savaş Sanatı” adlı eserine atıf yapılmış olmasıdır. Strateji seçimi, taktik ve saldırı yöntemleri birlikte ele alınarak örnekler ile anlaşılır kılınırken, dünyadan örnekler ile okuyucunun düşünmesi sağlanıyor.

Eserde siyaset, siyasi lider, strateji ile bilginin rolleri ve kullanımı ile nasıl yarışılacağı ve seçimlerin nasıl kazanılacağı konuları militarist bir yaklaşım sergilenmeden, ustaca siyasi arenaya aktarılabilmiş.

Sanırım bunda yazarın hem askeri hem de sivil eğitim kurumlarında yetişmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Kendini muhalif gören her seviyedeki siyaset insanına bir çıkış yolu sunduğunu rahatlıkla söylemek mümkün…

MA. Ali YILDIRIM

Editör
 

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Seçmen kararına etki eden faktörler
75
Farklı ülkelerde seçmeni etkileyen liderlik özellikleri
96
Sun Tzunun kehanet soruları
140
Demografik anket çalışması
202
Yüzen oy kitlesinin ağırlık merkezleri
209
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2021)

1962 yılında doğmuş ve 1969 yılında Cumhuriyet İlköğretim Okulu Artvin'de başladığı ilköğretim hayatını Niğde Hazım Tepeyran İlkokulunda tamamlamıştır. Atatürk Ortaokuluna Niğde'de başlamış daha sonra Ortaokul ve Lise öğrenimini Samsun Alaçam'da bitirmiştir.

Kara Harp Okulu Elektrik ve Elektronik Bölümünden 1983 yılında mezun Elektrik/Elektronik Mühendisidir. İzmir NATO Karargâhında çalışırken Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat Fakültesini bitirmiş, yüksek lisans öğrenimini ise Dokuz eylül üniversitesi Para ve Banka dalında tamamlamıştır.

Bir yıl süren ileri seviyede yöneticilik öğrenimini Kara Harp Akademisi Komutanlık ve Karargâh Subaylığı programında tamamlamıştır. TUBITAK destekli eğitim programını başarı ile tamamlayarak Mentor unvanını almıştır.

Silahlı Kuvvetlerde 22 yıl süren profesyonel hizmeti süresinde, Bölük komutanlığı ve Tabur komutanlığı ve plan subaylığı gibi değişik kadrolarda, 10 sene ise NATO karargâhlarında değişik pozisyonlarda çalışmıştır.

Balkanlarda Kosova, Bosna-Hersek ve Arnavutluk’ta barışı destekleme harekâtlarına katılmış ve 3 adet NATO madalyası ile ödüllendirilmiştir.     

Türk silahlı kuvvetlerinin ve NATO’nun yurt içinde ve yurt dışında; İtalya, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Afganistan, Bosna-Hersek, Kosova, Norveç’te değişik kurs, tatbikat ve eğitimlerine katılmıştır.

2005 yılında NATO Rapid Deployable Corps – Turkey (NRDC-T) Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Şube Müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra Özel sektörde Genel Müdür, Danışman ve İhracat yöneticisi olarak 15 yıl süre ile çalışmıştır.

Milli Savunma Üniversitesinde "Liderlik, Yönetimde Çağdaş yaklaşımlar ve Rekabet istihbaratı/ Rakip Analizi "derslerini vermiştir. Yayınlanmış olan birçok yazısının yanı sıra "Etkili Sunumda Evrensel İlkeler ve Uygulamaları" ,"Moderatör" ve "Siyasette Gönüllerin Fethi" isimli kitapları yayınlanmıştır.

Halen Güz Akademi Eğitim ve Danışmanlık firmasında "Danışmanlık, Liderlik, Yöneticilik ve Siyasi Eğitim alanlarında hizmet" vermektedir. 

Kaynakça bilgileri