TÜRKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI -III-

Ön Kapak
Holistence Publications, 5 Ağu 2022 - 220 sayfa

Türkçe öğretiminin amacı öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri anlama (dinleme/izleme, okuma) ve anlatma (konuşma, yazma) becerileri kazanmalarını sağlamaktır. “Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme, iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini ifade etme ve bilgi edinmelerinde dilin yeri çok önemlidir. Dil ve zihinsel becerilerinin gelişimi; öğrencilerin olayları sorgulama, çok yönlü düşünme, değerlendirme, karar verme, sosyalleşme ve mesleki gelişim süreçlerini kolaylaştırmaktadır.”

Hızla değişen ve gelişen dünyada bireyden beklenen tutum ve davranışlar da çağın gereksinimlerine göre değişmektedir. Bilgi çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılın da, bireyler ve toplum tarafından geliştirilmesi istenen kendine ait becerileri bulunmaktadır. Bireylerin 21. yüzyıl becerilerini kazanırken aktif bir şekilde katılım sağlayıp bilgiye kendilerinin ulaşması ve keşfetmesi gerekmektedir. Eğitim ortamı, eğitim programları ve materyalleri bu anlayışa uygun olarak düzenlenmelidir.

 

Seçilmiş sayfalar

İçindekiler

Bölüm 1
1
Bölüm 2
41
Bölüm 3
65
Bölüm 4
72
Bölüm 5
81
Bölüm 6
109
Bölüm 7
114
Bölüm 8
123
Bölüm 12
169
Bölüm 13
174
Bölüm 14
175
Bölüm 15
177
Bölüm 16
178
Bölüm 17
179
Bölüm 18
180
Bölüm 19
181

Bölüm 9
145
Bölüm 10
152
Bölüm 11
157
Bölüm 20
185
Bölüm 21
201
Telif Hakkı

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri