PSİKO-SOSYAL BOYUTUYLA SAĞLIK: Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı (ICDAH2020) 12-14 Kasım 2020 Seçme Bildiriler-3

Ön Kapak
Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, 3 Oca 2021 - 172 sayfa


Önsöz

Toplumları oluşturan bireylerin mikro boyutta sağlık sorunu veya sorunsuzluğu, dünyanın ve ülkenin makro sağlık durumunu göstermektedir. Sağlık; gerek canlı gerekse cansızlar için sağlanması gereken en önemli yapısallardandır. Bir küçük aksama negatif sosyal dışsallık yaratacağından yani toplumu oluşturan bireyleri dolaylı veya direk olumsuz etkileyeceğinden, makro boyutta bulaşma etkisi yaratma olasılığı çok yüksektir. Çünkü her hangi bir aksama toplumu oluşturan bireylerin hastalanması, güveninin yok olması demektir.Sağlık dendiğinde sadece fiziksel hastalıklardan bahsedemeyiz. Bilgisizlik, farkındasızlık, eğitimsizlik, bağımlılık, yanlış anlatım gibi birçok neden ruhsal ve toplumsal hastalanmaya neden olur. O zaman yaşanabilecek mikro çerçevede anlatım, eğitim ve öğretim ile insanın temel olduğu her platformda farkındalık oluşturabilir Bu tarz bir farkındalık sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, mallarının çeşitlendirilmesi, insan ve toplum sağlığının gelişimini desteklemede çok önemli bir rol oynar. Elinize aldığınız bu kitap; salgın, farklı şekillerde bağımlılık, stres yönetimi, doğumlar ve doğan çocuklar ile ilgili olarak ebeveynlerin gelecek kaygılarını içeren mikro boyu dediğimiz etkileri farklı makaleler ile ele almaktadır. Her bir makale toplumda yaşanan sağlık kapsamına giren mikro sorunlara, toplumun bir farklı boyutta değinmektedir. Ülke genelinde diğer tüm koşullar dışında, Sosyal sağlığın bozulmaması için önemsenmesi gereken sorunlardan bir bölümü ile ilgili önemli detaylar görülmektedir. Genel olarak bakıldığında kitabın kurgusunda öncelik yayılma hızı ülke farkı gözetmeyen salgın sorununa örnek olan, günümüzün ciddi travması Covid-19’dadır.İkinci sırayı farklı şekillerdeki bağımlılıkları ve etkilediklerini içeren çalışmalar yer almaktadır. Son olarak ülkemizdeki doğumlara ait bir analiz ve engelli çocuk sahibi ebeveynlerin endişelerini göz önüne seren çalışma ile tamamlanmaktadır. Kitap bu açıdan iyi bir kaynak ve örnek olacaktır.

Doç. Dr. Zahide Ayyıldız Onaran

Aralık 2020

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri