Tesadüfler Atlası

Ön Kapak
altikirkbes, 28 Nis 2020 - 56 sayfa

Şans, zardan önce vardı

Tüy, ilk anda bilir gökyüzünü

Kanat, kuştan önce vardı

Tan yeri vardı, geceden ve günden önce.

 

Kullanıcılar ne diyor? - Eleştiri yazın

Her zamanki yerlerde hiçbir eleştiri bulamadık.

İçindekiler

Bölüm 1
5
Bölüm 2
10
Bölüm 3
12
Bölüm 4
16
Bölüm 5
17
Bölüm 6
23
Bölüm 7
27
Bölüm 8
32

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Yazar hakkında (2020)

Şair, yayıncı.

OT dergisinin kurucularındandır.

Şiirleri, Öteki-Siz, Kül, Yasakmeyve ve OT gibi dergilerde

yayımlandı. 

İstanbul Şiir Festivali'nin kurucu kadrosu içinde yer

aldı. 2010 yılında Avrupa Yazarlar Parlementosu'na genel

sekreterlik yaptı. İstanbul kent kültürü üzerine kitaplar

hazırladı.

Bir monografi çalışması olarak ilk müzeci Fethi Ahmet Paşa

üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi

hazırladı. Pek çok ulusal müze ve uluslararası serginin

tasarlanmasında skenograf, metin yazarı, araştırmacı,

küratör, tasarımcı ve yönetici olarak görev aldı.

Yazılarına OT dergisinde devam etmekte ve İstanbul’da

yaşamaktadır.

Kaynakça bilgileri