ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ЕДУКАТИВЕН КУРИКУЛУМ

Ön Kapak
Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi Derneği, 16 Oca 2023 - 20 sayfa
Овој курикулум, како конкретен аутпут од проектот „Можности за дигитална трансформација за младинските работници“ спроведен од партнерите БЕКАМ и ХЗ Мајка во опсегот на Ерасмус + К210-YOU повик, е изготвен за дигитална трансформација на НВО кои работат на полето на млади и за развој на институционалните капацитети во овој контекст.
 

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

администрација алатки апликации Безбедност бидат споделени граѓанското општество Дали Делумно Ден Дигитализација дигитална трансформација дигиталната Дијалектички метод ЕДУКАЦИЈА Семинар ефективно Задачи и самостојно знаењето изготвен имаат институциите капацитети КВАНТИФИКАЦИЈА И РАЗГЛЕДУВАЊЕ книги и написи компетентност корисниците Користење користи Менаџмент мерење МЕТОДИ И ТЕХНИКИ младински работници младинските многу концепти молиме наведете Мрежа написи објавени НВО области обуката оваа насока оваа тема овој Онлајн организации организации кои работат основните писменост Планирање поглед податоци поле КВАНТИФИКАЦИЈА полето Презентација преку Препораки за книги ПРЕПОРАКИ ЗА ПРИМЕНА претходно приватниот сектор ПРИМЕНА Препораки пример Примери за процеси примероци програмата ПРОГРАМАТА ЗА ОБУКА Проект процеси на дигитална процесите процесот публика работа развијат РАЗГЛЕДУВАЊЕ Формулар ресурси сакаат самостојно учење ПРЕПОРАКИ секој согласност содржина содржината софтвер споделување страна текот ТЕХНИКИ НА ЕДУКАЦИЈА тренинг управување уреди Формулар за евалуација ЦЕЛ Целта ЧАСА Ankara Dijital Dönüşüm İstanbul Kamil DEMİRHAN magazine Mustafa publishing house Sakarya Sayı Sivil Toplum Sosyal Bilimler Üniversitesi Yönetim

Kaynakça bilgileri