Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi

Ön Kapak
Matasever, 4 Eyl 2021 - 722 sayfa
Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi kitabının hazırlık çalışmalarına yaklaşık 10 yıl önce başladık. Çalışmayı tam olarak başlangıçta düşündüğümüz kapsamda ve formatta yapamasak da Yüce Allah’ın izni ve yardımıyla çok şükür olsun ki yapmak istediklerimizin büyük bir kısmını hayata geçirmeyi başardık. Bu çalışma; Türkiye’de sağlık işletmeleri ile ilgili oluşturulması gereken rehberlerin ve/veya mevzuatların oluşturulmaması veya eksik oluşturulması dolayısıyla doğan bir boşluğu doldurmak için yapıldı. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi kitabı özel ve kamu sağlık işletmeleri için, güncel sağlık mevzuatı ve işleyişe göre hazırlanmış olup, sağlık işletmeleri yönetici ve işletmecilerinin ihtiyaç duyacakları konulara bu çalışmada yer verilmiştir. Kaliteli, etkin ve etkili hizmet anlayışı artarak devam sağlık sektöründe hastane işletmeciliği önemli bir yer almıştır. Hastane yönetimini dört ana unsur altında toplayabiliriz. Bunlar sağlık, mali, idari ve teknik hizmetlerdir. Eğer sağlıkta başarılı olmak isteniyor ve sağlık hizmetinin kalitesinin artırılması hedefleniyor ise bu unsurların birbiri ile bir makine düzeninde çalışması şarttır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi ile idari hizmetlerin hangi alt birimlerden oluştuğu, bu birimlerin görevleri yetki ve sorumlukları ifade edilmeye çalışılmıştır. Özel ve kamu sağlık işletmeleri için, güncel sağlık mevzuatı ve işleyişe göre hazırladığımız Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Hastane Yönetimi kitabında sağlık işletmeleri yönetimi ile ilgili yönetici ve işletmecilerin ihtiyaç duyacakları konuların çok büyük bir kısmını bulmak mümkündür. Çalışmamız ondokuz bölümden oluşmaktadır;
 

Sık kullanılan terimler ve kelime öbekleri

Kaynakça bilgileri